Zonnestroominstallatie op dak van Tenniscentrum Daalmeer

DaalmeerZon | om heeft in augustus 2018 een zonnedak gerealiseerd op het dak van TennisCentrum Daalmeer


Zonnestroominstallatie op dak van Tenniscentrum Daalmeer

1m 

DaalmeerZon | om heeft in augustus 2018 een zonnedak gerealiseerd op het dak van TennisCentrum Daalmeer. Tenniscentrum Daalmeer had in 2015 zelf reeds 105 panelen voor eigen verbruik geplaatst, en was bereid om de resterende dakruimte te verhuren om een bijdrage leveren aan de wijk Daalmeer. Samen met DaalmeerZon is er een zonnestroominstallatie bijgeplaatst met 300 panelen voor de opwek van bewoners in het Daalmeer en omgeving. De opwek is ca 79.500 KWh/jaar.

De opwek circa 79.500 kWh/jaar wordt verdeeld over de coöperatieleden. Ze betalen hun energierekening, maar de opgewekte stroom wordt terugbetaald aan de coöperatie, en door de coöperatie (na aftrek van kosten, zoals de huur van het dak) aan hun terugbetaald. De energiebelasting wordt door de energieleverancier aan hun gerestitueerd. Doordat de coöperatie stroom levert aan het centrale net, en de leden dezelfde hoeveelheid stroom afneemt uit datzelfde net, zijn de leden qua elektriciteitverbruik vrijwel ?energie-neutraal?.

Zonnestroominstallatie op dak van Tenniscentrum Daalmeer
De installatie bestaat uit 300 AxiTec 265p-60s. De polykristallijne modules van de AXIpower-serie hebben een hoog rendement en bieden een uitstekende energieopbrengst. Als pionier op het gebied van zonne-energie legt AXITEC zich toe op het implementeren van de nieuwste ontwikkelingen in de productie van zonnemodules. Door langdurige relaties in de industrie is AXITEC een van de technologische en economische toonaangevende fabrikanten in zonne-energie geworden. De opgewekte stroom van de panelen wordt omgezet van gelijkstroom (DC) naar netspanning middels omvormers van Fronius uit Zwitserland. Hiervoor maken we gebruik van 2 ECO-25 en 1 Symo 17.5 omvormer. De omvormers staan 24x7 via internet verbonden met Fronius. Ongeveer elke 15 minuten worden de omvormers uitgelezen. Alle coöperatieleden kunnen de stroomopwek op elk moment van de dag op hun computer of mobiel via internet raadplegen. Indien een storing optreed, of een grote meetafwijking wordt geconstateerd, wordt dit door Fronius geconstateerd en via SMS en email naar de installateur en het coöperatiebestuur gemeld. De opgemeten AC-wisselstroom vanuit de omvormer wordt door het meetbedrijf Kenter BV (dochter van Alliander) uitgelezen en doorgemeld aan netbeheerder Liander, energieafnemer Greenchoice, en aan CertiQ (geeft ?certificaten van oorsprong? af, die aantonen dat wij onze teruggeleverde stroom ?echt groen? is). Deze groencertificaat geeft de energieleveranciers het recht om de (door onze leden) betaalde energiebelasting aan de leden van DaalmeerZon te restitueren.


Meer informatie over Cooperatie DaalmeerZon op:

www.daalmeerzon.nl


Andere sites:

www.samenom.nl/daalmeerzon

https://www.facebook.com/DaalmeerZon/

https://www.instagram.com/daalmeerzon/

https://www.linkedin.com/company/daalmeerzon/

https://www.rodi.nl/alkmaar/nieuws/18063/duurzaam-initiatief-tennis-en-padel-centrum-daalmeer

https://www.youtube.com/watch?v=hHLws-eCR6M

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20180921_45587841?utm_source=google&utm_medium=organic

https://opencorporates.com/companies/nl/71200568

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/7119/Janssen%2C_Mattie_1.pdf?sequence=1

https://www.alkmaarcentraal.nl/60022848-zonnecentrale-op-tennishal-daalmeer-ook-voor-deelnemers-heerhugowaard-en-langedijk-video

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/227293/dak-alkmaarse-tennishal-nu-ook-zonnecentrale

https://www.rodi.nl/alkmaar/nieuws/41718/zelf-energie-opwekken