Spelregels

“ 1. Alleen kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in de speelruimtes van Balleland. ”

“ 2. Kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door 1 of meer ouderen (18 jaar of ouder), die toezicht dienen te houden en die voor hen verantwoordelijkheid dragen. ”

“ 3. Het is dan ook ten strengste verboden uw kinderen zonder toezicht van een toezichthouder van 18 jaar of ouder achter te laten in Balleland. ”

“ 4. Kinderen van 13 t/m 17 jaar zijn te oud om bij ons te komen spelen zij mogen dan ook geen gebruik maken van onze speeltoestellen en moeten aan tafel blijven zitten en mogen ook niet aangewezen worden als toezichthouder voor kleinere kinderen, broertjes en of zusjes dit is een taak van de ouders. ”

“ 5. Het is niet toegestaan om met confetti of andere producten te strooien. ”

“ 6. Het is in Balleland niet toegestaan om schmink of iets dergelijks op te hebben. ”

“ 7. Huisdieren worden niet toegelaten!(met uitzondering van Hulphonden) ”

“ 8. Het is verboden om met schoenen de speelruimtes te betreden. Je kunt de schoenen onder je stoel zetten.Dit geldt ook voor de ouders! ”

“ 9. Roken is in Balleland niet toegestaan! Ook niet met een E-sigaret ”

“ 10. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen tijdens uw verblijf bij Balleland. Balleland heeft een prima restaurant met volop keuze. Dit geldt ook voor schoolreisjes en andere arrangementen. Bij het niet opvolgen van deze regels volgt op straffe verwijdering uit Balleland! ”

“ 11. In verband met veiligheid (verstikkingsgevaar) en hygiene mag er alleen eten en drinken aan tafel worden genuttigd. ”

“ 12. In verband met de veiligheid en hygiene mogen kinderen geen kauwgom eten in Balleland. ”

“ 13. Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het personeel. ”

“ 14. Balleland heeft altijd het recht om personen die zich niet willen houden aan de huisregels of zich misdragen de toegang te weigeren of te ontzeggen. ”

“ 15. Het spelen in de speelzalen van Balleland gebeurt altijd op eigen risico. De directie van Balleland is niet aansprakelijk voor schade verlies, letsel en/of diefstal welke tijdens het spelen is ontstaan. ”

“ 16. Het is uit veiligheidsoverweging niet toegestaan dat volwassenen zelfstandig gebruik maken van de speeltoestellen, deze zijn uitsluitend toegankelijk voor kinderen. ”

“ 17. Bezoekers gaan ermee akkoord dat personeel van Balleland meegebrachte tassen/rugtassen etc. mogen inzien. Uit veiligheidsoverwegingen is het meenemen van glas, steekwapens of andere gevaarlijke materialen niet toegestaan. ”

“ 18. Het dragen van kettingen, oorbellen of andere sieraden is niet toegestaan. ”

“ Tip
Ons advies is om de kinderen tijdens het binnenspelen luchtig te kleden. ”